Dane teleadresowe

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22a,  70-453 Szczecin
Dni i godziny pracy Administracji:

od poniedziałku do piątku  7.15 - 15.15

e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
Tel. +48 91 444 1172
Fax : +48 91 444 1174

Władze:

 

JM Rektor
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
rektor@univ.szczecin.pl

Sekretariat Rektora
rektorat@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 1172,
tel./fax: 91 444 1174
 

Prorektor 
ds. Finansów i Rozwoju
prof. dr hab. Waldemar Gos

Sekretariat
profinanse@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 1155
tel./fax: 91 444 1199

 

Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Marek Górski

Sekretariat
pronauk@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 1155
tel./fax: 91 444 1199

 

Prorektor 
ds. Kształcenia
dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

Sekretariat
proakred@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 1010
tel./fax: 91 444 1008

 

Prorektor 
ds. Studenckich
dr hab. Jacek Buko, prof. US

Sekretariat
prostud@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 1010
tel./fax 91 444 1008

Kanclerz
mgr inż. Andrzej Jakubowski
tel. (91) 444-11-05,
 

Kwestor
mgr Andrzej Kuciński
tel. (91) 444-11-13, (91) 444-11-05

Adres strony internetowej:

 

www.usz.edu.pl 

 

Numer rachunku bankowego:  
Regon: 001208777
NIP: 851 020 80 05