Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 "Program Rozwoju Kompetencji", Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - wyniki