W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

rektorat@usz.edu.pl


Tel.: +48 91 444 1172
Fax: +48 91 444 1174

Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego


Jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego rejestrują i prowadzą ewidencję załatwianych spraw oraz archiwum podręczne, w którym przechowywana jest dokumentacja przez 3 lata. Po upływie tego okresu, zgodnie z przepisami archiwalnymi dokumentacja jest przekazywana do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.


Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego


ul. Mickiewicza 64
71–101 Szczecin
e-mail: archiwum@usz.edu.pl
tel.: 91 444 19 80
www: archiwum.usz.edu.pl

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego składa się z akt wytworzonych w toku działalności uczelni i jej poprzedniczek: Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej będącej filią UAM, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.

Akademia Handlowa 1946-1950 – całość dokumentacji studenckiej

Wyższa Szkoła Ekonomiczna 1950-1955 – całość dokumentacji studenckiej

Wyższa Szkoła Nauczycielska, filia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1968-1973 – całość dokumentacji studenckiej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie 1973-1985 – całość dokumentacji studenckiej

Politechnika Szczecińska Wydział Ekonomiczny 1955-1985 – całość dokumentacji studenckiej


Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomiczny /Łączności /Zarządzania i Ekonomiki Usług – do 2005 roku

Wydział Ekonomiczny /Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim – do 2011 roku

Wydział Humanistyczny – do 2010 roku

Wydział Filologiczny – do 2008 roku

Wydział Nauk Przyrodniczych – do 2008 roku

- Instytut Kultury Fizycznej – do 2009 roku

Wydział Prawa i Administracji – do 2009 roku

Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie – do 2015 roku

Wydział Teologiczny – do 2010 roku

Wydział Matematyczno-Fizyczny – do 2009 roku

Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Wałczu – do 2015 roku

Zamiejscowy Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim – do 2018 roku


W zasobach Archiwum US znajdują się także prace doktorskie i dyplomowe, obronione na Uniwersytecie Szczecińskim oraz w jednotach, których Uniwersytet jest następcą prawnym.


Udostępnianie zasobów archiwalnych

Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego udostępnia akta wytworzone w toku działalności uczelni oraz jej poprzedniczek pracownikom, studentom oraz doktorantom Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osobom spoza Uczelni.

Osobom spoza uczelni, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 poz. 217), akta udostępnia się za zgodą JM Rektora US.

Dokumentację do celów naukowo-badawczych udostępnia się pracownikom, studentom oraz doktorantom Uczelni za zgodą kierownika Archiwum US.

Dokumentację udostępnia się na miejscu w Archiwum.

Kwestie udostępniania  nie opublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich reguluje szczegółowo Zarządzenie nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 roku.


Dokumenty i zaświadczenia

Archiwum wystawia zaświadczenia dotyczące przebiegu studiów absolwentów i byłych studentów uczelni na pisemny wniosek zainteresowanego dostarczony osobiście lub pocztą tradycyjną.

Od dnia 01.10.2018 r. (zgodnie z Zarządzeniem Rektora US nr 82/2018 z dnia 01.10.2018 r.) obowiązują następujące opłaty za wystawianie zaświadczeń i dokumentów:

 • zaświadczenie o stanie studiów – 20 zł
 • zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych – bezpłatne
 • karta przebiegu studiów
  1. studia licencjackie – 130 zł
  2. studia magisterskie uzupełniające – 100 zł
  3. studia magisterskie jednolite – 150 zł
 • potwierdzenie zaliczenia wybranych przedmiotów (do 5 pozycji) – 30 zł
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów – 20 zł
 • zaświadczenie o treściach programowych przedmiotów z całości studiów
  1. studia licencjackie – 200 zł
  2. studia magisterskie uzupełniające – 150 zł
  3. studia magisterskie jednolite – 300 zł
 • wydanie uwierzytelnionych kserokopii – 2 zł za stronę
 • w przypadku kwerend nie wymienionych powyżej wyszukiwanie dokumentów i sporządzenie odpowiedniego dokumentu – 15 zł za godzinę pracy oraz za każde rozpoczęte ½ godziny pracy

Wpłaty prosimy dokonywać na następujący numer konta:

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

w tytule wpłaty proszę podać:

0052, imię i nazwisko, rodzaj zaświadczenia

np. 0052, Jan Kowalski, karta przebiegu studiów

Dane potrzebne do przelewu z zagranicy do Polski:

Beneficiary Bank Information
INGBPLPW
Beneficiary Bank Name: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Beneficiary Bank Address: CBK Północno-zachodni Zespół w Szczecinie,
ul. 3 Maja 30
70-215 Szczecin
Beneficiary Account No 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Beneficiary Name Szczecin University – Archiwum (0052)
Beneficiary Address Al. Papieża Jana Pawła II 22a,
Szczecin, 70-453
Poland

Kwerenda rozpoczyna się po otrzymaniu formularza oraz dokonaniu wpłaty.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego