Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

rektorat@usz.edu.pl


Tel.: +48 91 444 1172
Fax: +48 91 444 1174

Inspektor ds. technicznych w branży elektrycznej/energetycznej

XML

Treść

Uniwersytet Szczeciński zatrudni: Inspektora ds. technicznych w branży elektrycznej/energetycznej

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:  
1. Organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, ich instalacji i urządzeń oraz ustalenie potrzeb remontowych.
2. Opracowanie planów remontów.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. Wykonywanie kosztorysów inwestorskich.
5. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wykonawstwa i rozliczanie robót.
6. Rozliczenie finansowo-rzeczowe prac remontowo-modernizacyjnych obiektów i urządzeń.
7. Analiza realizacji planów remontów i konserwacji oraz przekładanie odpowiednich wniosków co do sposobu ich realizacji pod względem jakości i terminowości.
8. Nadzór nad realizacją obsługi i konserwacji wykonywanej przez firmy zewnętrzne.           
9. Weryfikacja rozliczeń wykonawstwa robót.
10. Kompletowanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej wszystkich obiektów uczelni.
11. Zapewnienie właściwych warunków zabezpieczenia ppoż. nowo projektowanych obiektów, a także remontowanych obiektów, urządzeń i instalacji.
12. Współudział w rozliczaniu inwestycji.
13. Pełna znajomość i przestrzeganie dyscypliny i regulaminu pracy przepisów BHP i Ppoż.
14. Rozliczanie i opisywanie faktur za energię.
15. Koordynacja prac remontowych prowadzonych na obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego.
16. Udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej.
17. Prowadzenie ofertowania na prace nie wymagające stosowania procedury zamówień publicznych.
18. Opracowywanie założeń do planów remontów i modernizacji.
19. Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, dokonywanie zgłoszeń prac remontowo-budowlanych.
20. Uczestniczenie w komisjach odbioru robót oraz przeglądów gwarancyjnych.
21. Kontrola nad realizacją usunięcia wad i usterek wyszczególnionych w protokołach końcowych odbioru robót.
22. Obsługa platformy zakupowej.
23. Współpraca z Kierownikami obiektów. 

Warunki pracy na danym stanowisku: 
Samodzielność, praca przy komputerze, dobra organizacja, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych przy współpracy z wykonawcami, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność 
za powierzone zadania.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie branży elektrycznej
3. Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.
4. Umiejętność tworzenia, edycji i drukowania w programie AutoCad lub innym podobnym.
5. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
6. Staż pracy min. 2 lata.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Nieposzlakowana opinia.
9. Posiadanie zaświadczenia kwalifikacji D powyżej 1kV
10. zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko inspektora ds. technicznych 
w branży elektrycznej/energetycznej .

Wymagania dodatkowe:
1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. 
2. Umiejętność kosztorysowania.
3. Praktyka na podobnym stanowisku. 

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  sekretariat.kanclerza@usz.edu.pl 
(w tytule maila prosimy wpisać: PRACA - Inspektor ds. technicznych )
w terminie do dnia 31.03.2021 r.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

                                                       

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij