Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

Dyrektor: dr hab. Marek Sawczuk, prof. US
(od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.)

W strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej wyodrębnia się stanowisko zastępcy dyrektora instytutu.
Z-ca dyrektora: dr hab. Monika Chudecka, prof. US


Zarządzenie nr 160/2019 Rektora US z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Kulturze FizycznejZałączniki: