Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

Dyrektor: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
(od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.)
Przewodnicząca rady: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US


W strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej wyodrębnia się stanowisko zastępcy dyrektora instytutu
Zarządzenie nr 160/2019 Rektora US z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Kulturze FizycznejZałączniki: