Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu SzczecińskiegoZałączniki: