[start]Program studiów dla kierunku lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021 [koniec]

Rocznik, od którego obowiązuje: 2020/2021
Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo
Nazwa kierunku: lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Stopień: studia I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Liczba semestrów: studia stacjonarne - 6
Liczba punktów ECTS do ukończenia studiów: 180


Uchwała wprowadzająca:
Uchwała nr 52/2020 Senatu US z 28.05.2020 r. ws. zmian w programach studiów dla kierunków prowadzonych w USZałączniki: