Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie w Katedrze Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi Uniwersytetu Szczecińskiego 

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki społeczne

Termin składania ofert: 05.09.2022

Ilość wolnych stanowisk: 1


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom, wymaganych dokumentów i warunków uczestnictwa w konkursie znajdują się w załączniku. Załączniki: