W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

rektorat@usz.edu.pl


Tel.: +48 91 444 1172
Fax: +48 91 444 1174

Zarządzenia Rektora US

XML

Obowiązujące zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Instrukcja wyszukiwania

zarządzenie nr: 27/2023
zarządzenie nr 27/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję 2021–2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/2023
zarządzenie nr 26/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe opublikowane w 2023 r.
zmieniające zarządzenie nr 23/2023,
Status obowiązujące
Uwagi Zmienia zarządzenie nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 marca 2023 r.
zarządzenie nr: 25/2023
zarządzenie nr 25/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad tworzenia, działalności i rejestracji uczelnianych organizacji studenckich lub doktoranckich i stowarzyszeń oraz zasad przydzielania oraz rozliczania środków finansowych przyznawanych uczelnianym organizacjom studenckim lub doktoranckim, stowarzyszeniom, a także studentom lub doktorantom działającym w Uniwersytecie Szczecińskim
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc zarządzenie nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 stycznia 2015 r.
zarządzenie nr: 24/2023
zarządzenie nr 24/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie wysokości i trybu wynagradzania osób biorących udział w pracach związanych z postępowaniem konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/2023
zarządzenie nr 23/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe opublikowane w 2023 r.
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc zarządzenie nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 lutego 2022 r. Zmienione zarządzeniem nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu szczecińskiego z dnia 10 marca 2023 r.
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie zarządzania tożsamością, dostępem do usług informatycznych oraz korzystania z zewnętrznych usług sieciowych w ramach usługi PIONIER.Id w Uniwersytecie Szczecińskim
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie likwidacji studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku innowacyjna gospodarka miejska
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/2023
zarządzenie nr 20/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie uchylające zarządzenie w sprawie wzoru sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego
uchyla/traci moc 297/2021,
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc zarządzenie nr 297/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego.
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. zlokalizowania i przekazania wybranych środków trwałych znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 i ulicy Ogińskiego 16
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/2023
zarządzenie nr 18/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi Zmieniające zarządzenie nr 152/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego doktoranta Uniwersytetu Szczecińskiego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi zmieniające zarządzenie nr 143/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego doktoranta Uniwersytetu Szczecińskiego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023
zarządzenie nr: 15/2023
zarządzenie nr 15/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie zasad finansowania rozwoju naukowego doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2023
zarządzenie nr 14/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/2023
zarządzenie nr 13/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Nagrody Rektora dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2023
zarządzenie nr 12/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi Zmienia zarządzenie nr 153/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2022 r.
zarządzenie nr: 11/2023
zarządzenie nr 11/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
Status obowiązujące
Uwagi Zmienia zarządzenie nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2022 r.
zarządzenie nr: 10/2023
zarządzenie nr 10/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi Zmienia zarządzenie nr 111/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 sierpnia 2022 r.
zarządzenie nr: 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie indywidualnego planu rozwoju pracownika i planu rozwoju dyscypliny naukowej
Status obowiązujące
Uwagi Zmienia zarządzenie nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 maja 2022 r.
zarządzenie nr: 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wyznaczenia osób współpracujących do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023
Status obowiązujące